YenJai Cafe and Restaurant Garden

Cafe in the coconut grove Natural, shady, good atmosphere, delicious food.

Mayura Investment May 29, 2020 at 4:45 pm
20,452 Yasuda Credits
Pledged of 680,625 Yasuda Credits goal
4
Backers
  • Description
  • Backers


เนื่องจากคนสมัยนี้หันมาทานกาแฟมากยิ่งขึ้น  เพราะกาแฟเป็นสิ่งที่สะดวกและรวดเร็วต่อการทำและทันต่อเวลา   บางคนชอบไปทานที่ร้านกาแฟมากกว่าทานที่บ้านเพราะจะได้บรรยากาศและสะดวกสบายต่อการทานมากกว่ามานั่งทำกาแฟรับประทานเองที่บ้าน และปัจจุบันร้านกาแฟต่าง ๆได้พัฒนาให้มีอาหารคาวหวานพร้อมนั่งทานในบรรยากาศที่สวยงามเพื่อเพิ่มความสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่าง ๆให้เข้ามาชมบรรยากาศร้านสามารถนั่งเล่นและถ่ายรูปทั้งยังสร้างความผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย ซึ่งเป็นที่นิยมมากในขณะนี้

Because people nowadays turn to eat more coffee Because coffee is convenient and fast to make and on time. Some people like to eat at a coffee shop more than eating at home because it will have an atmosphere and more convenient to eat than to sit and make your own coffee at home. And the current coffee shops Developed to have a savory dish ready to eat in a beautiful atmosphere to increase interest and attract tourists To come to see the shop atmosphere, can sit and take pictures and create relaxation as well Which is very popular right now

เป็นร้านกาแฟ และร้านอาหาร การตกแต่งภายในร้านเป็นอารมณ์แบบศิลป์ และสไตล์ Art ในสไตล์ร้านกาแฟ ส่วนด้านนอกนั้นตกแต่งสไตล์สวนหย่อมสบายๆ มีร่มไม้ ชิลล์ๆ จะนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร์นอก

It is a coffee shop and restaurant. The shop’s interior is in an artistic mood. And Art style in the style of a coffee shop The outside is decorated in a garden style, with a chill umbrella to sit and sip coffee. Or an outside beer


 


มีบริการอาหารไทย อิตาลี่ ญี่ปุ่น เครื่องดื่ม กาแฟ น้ำชา น้ำผลไม้

There are Thai food, Italian, Japanese drinks, coffee, tea, fruit juice.

วันทำการ: เปิดทุกวัน (ไม่หยุดจ้า) ตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น.
ครัวเปิด 10.00น. และปิดรับออเดอร์สุดท้าย 19.00น.
การชำระเงิน: รับเงินสดโอนเงิน
มีบริการที่จอดรถ และบริการส่งสามารถสั่งได้ที่แอพพลิเคชั่น Grabfood Lineman Foodpanda Getfood

Working day: Open everyday (non-stop) from 10.00 – 20.00 hrs.
The kitchen opens at 10:00 am and closes the last order at 7:00 pm
Payment: Receive cash, transfer money
Parking available and delivery can be ordered at the Grabfood Lineman Foodpanda Getfood application.


การลงทุนกับเราจะทำให้คุณได้กำไรมากกว่าการนำเงินเข้าไปฝากธนาคาร EGG GATHERจะให้กำไรคุณได้มากกว่า ยกตัวอย่างเช่น คุณนำเงิน 1,000,000 บาท ไปฝากธนาคาร 1 ปี คุณจะได้ดอกเบี้ยเพียง 0.125% เท่ากับว่าใน 1 ปี คุณจะมีเงิน 1,000,000 บาท รวมดอกเบี้ย 1,250 บาทเท่านั้น (1,000,000*0.125%) ถ้าคุณฝากไว้ 12 ปี คุณก็จะได้ดอกเบี้ยจากธนาคารเพียง 15,000 บาทเท่านั้น แต่ถ้าหากคุณร่วมลงทุนกันเราใน EGG GATHER คุณจะได้ผลตอบแทนกลับคืนไปมากกว่า คือ

nvesting with us will make you more profitable than depositing money into banks. EGG GATHER will give you more profits. For example, if you deposit 31,250USD in a bank for 1 year, you will receive only 0.125% interest, which means that in 1 year you will have 31,250USD, including interest at 39.06USD (31,250 * 0.125%). If you deposit for 12 years, then Will get only 468.75USD interest from the bank. But if you jointly invest in EGG GATHER, you will get more return, namely

1.Income Gain คุณจะได้กำไรจากรายได้ของธุรกิจทุกเดือน

1.Income Gain You will profit from the income of the business every month.

2.Capital Gain เราจะคืนจำนวนเงินที่คุณร่วมซื้อที่ดินกับเราเนื่องจากที่ดินจะมีอัตราราคาการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเสมอเราจะนำเงิน ที่คุณร่วมลงทุนซึ่งรวมราคาที่ดินอยู่ในนั้นคืนกลับไปให้คุณพร้อมกับมีดอกเบี้ยให้คุณอีกด้วย มี 2 แบบ ให้คุณเลือก

2.Capital Gain, we will return the amount of money you join to buy land with us, because the land will always have a higher rate of growth, we will always use the money That you invest in, which includes the price of land in it, returned back to you with interest for you as well. There are 2 types for you to choose

2.1 Single แบบที่1 จะเป็นการคืนเงินทุน(ค่าที่ดิน) ยกตัวอย่างคุณลงทุน 1,000,000 บาท และเราจะให้ดอกเบี้ย 2% ต่อเนื่องทุกปี เป็นเวลา 12 ปี (1,000,000*2%=20,000) 12ปี เท่ากับคุณได้ดอกเบี้ยรวมจากเราถึง 240,000 บาท

2.1 Single type 1 will return the capital (land cost). For example, you invest 31,250USD and we will give 2% interest continuously every year for 12 years (31,250*2% = 625) for 12 years, equal to you receiving total interest. From us up to 7,500USD

2.2 Mutiple แบบที่2 จะเป็นการคืนเงินทุน(ค่าที่ดิน) ยกตัวอย่างคุณลงทุน 1,000,000 บาท และเราจะให้ดอกเบี้ย 2% ต่อเนื่องทุกปี แต่เป็นแบบดับเบิ้ลในทุกปี เป็นเวลา 12 ปี ยกตัวอย่างเช่น

2.2 Mutiple Type 2 will return the capital (land cost). For example, you invest 31,250USD and we will provide 2% interest continuously every year. But it is double in every year for 12 years, for example

Interest

1 Year = 625USD

2 Year = 637.50USD

3 Year = 650.25USD

4 Year = 663.25USD

5 Year = 676.53USD

6 Year = 690.06USD

7 Year = 703.84USD

8 Year = 717.94USD

9 Year = 732.28USD

10 Year = 746.94USD

11 Year = 761.88USD

12 Year = 777.09USD

จะเห็นได้ว่าจากกราฟแสดงราคาทุนพร้อมดอกเบี้ยจากเราคุณจะได้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคาร 17 ถึงเท่า

It can be seen from the graph showing cost and interest from us. You will get 17 times higher interest than banks.


Chart of Profit and Loss Income Gain

ROI  = 243.9583% (per year)


 


Contact : Email :      lookmooelf@gmail.com

Contact : Zoom :     

Contact : ID Line :    

Translate »