Sweetheart smoothie

Smoothie juice shop with complete matchmaking service

narm Shop May 31, 2020 at 12:07 am
0 Yasuda Credit
Pledged of 3,100 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • Backers

น้ำผลไม้ปั่นหวานใจ

แนวคิดริเริ่มโครงการ

ดิฉันคิดว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่การหาอาชีพเสริมต่อยอดงานประจำหรือ จะยึดเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเป็นธุรกิจที่เงินลงทุนน้อยที่สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินเป็นจำนวนมาก และรายได้ค่อนข้างดีที่หลายคนมองข้ามไป  ซึ่งกระบวนการไม่ยุ้งยากซับซ้อนมากนัก แค่หาทำเลที่มีนักศึกษาเพราะเป็นที่นิยมของนักศึกษาที่นิยมรับประทาน ซึ้งทางร้านตั้งราคาไว้ไม่แพงจนเกินไปซึ้งนักศึกษาและบุคคลทั่วไปสามารถควักกระเป๋าซื้อรับประทานได้อย่างแน่นอน ธุรกิจน้ำผลไม้ปั่นเป็นธุรกิจที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทยที่มีสภาพอากาศร้อนซึ้งถือเป็นโอกาสที่ไม่ต้องกลัวขาดทุนเพราะต้นทุนแต่ละวันไม่เกิน 1,000  บาทอย่างแน่นอน

สถานที่ตั้ง

ตึกจอดรถหน้าโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิต

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง

1. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีรสชาติอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
2. ผลิตภัณฑ์ไม่มีสารเคมีเจือปน
3. ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผลไม้สดน้ำผลไม้แช่แข็งไม่ช่วยให้คุณค่าทางโภชนาการดีกว่าผลไม้แช่แข็ง
4. การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้มีคุณภาพรสชาติเหมือนกันทุกถ้วย

จุดอ่อน

1. ธุรกิจใหม่ที่ไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า
2. เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นและต้องการการลงทุนในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่เป็นที่รู้จักมากขึ้น
3. เงินทุนน้อยกว่าผู้ให้บริการรายใหญ่ในตลาด

ารวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอกาส

1. แนวโน้มทางสังคมที่นิยมรับประทานผลไม้หรือน้ำผลไม้ปั่น
2. แนวโน้มของตลาดน้ำผลไม้ปั่นกำลังขยายตัว
3. ประเทศไทยอุดมไปด้วยทรัพยากรทางการเกษตรรวมถึงผักผลไม้หมุนได้ทุกฤดูกาล

อุปสรรค์

1. วัตถุดิบผลไม้สดส่วนใหญ่เป็นผลผลิตตามฤดูกาลปริมาณและคุณภาพของวัตถุดิบไม่สม่ำเสมอและยากต่อการควบคุมต้นทุนการผลิต
2. ทดแทนสินค้าที่มีราคาต่ำเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มบำรุงกำลังนมสดและนมเปรี้ยวและมีจำนวนมากในตลาด
3. การแข่งขันที่รุนแรงของตลาดเครื่องดื่มและ บริษัท ยักษ์ใหญ่ทุกแห่งที่ลงทุนด้านการโฆษณา

ปัจจัยเสี่ยง

เป็นธุรกิจที่ร้อนแรงอาจมีคู่แข่ง
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้ผักและผลไม้สดจึงต้องระวังเรื่องความสดใหม่เพราะหากวัตถุดิบไม่ได้ใช้อย่างดีให้ลูกค้าดื่มและทำให้ปวดท้องหรือท้องเสียอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของร้านค้าในระยะยาว

การลงทุน

สำหรับการเปิดร้านเป็นเคาน์เตอร์หรือตู้ที่มีพื้นที่ร้านค้าตั้งแต่ 4 ตารางเมตรขึ้นไปจะใช้เงินลงทุน 10,000 บาทขึ้นไป

กระบวนการเปิดร้าน

เรียนรู้วิธีทำเครื่องดื่ม
อาจไปศึกษาที่สถาบันที่เปิดสอนจากนั้นนำไปใช้กับสูตรเฉพาะของตนเองซึ่งสถาบันสอนมักจะมีคำแนะนำสำหรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำธุรกิจเช่นแหล่งวัตถุดิบ การซื้ออุปกรณ์
กำลังมองหาสถานที่มันควรจะเป็นพื้นที่ไม่ว่าง เช่นอาคารสำนักงานห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยวรอบ ๆ สถานีรถไฟ ฯลฯ
เลือกอุปกรณ์ที่สำคัญมาก เป็นเครื่องปั่นและเครื่องสกัดน้ำผลไม้ควรเลือกเครื่องที่มีพลังปั่นสูงเพราะจะได้เครื่องดื่มที่มีเนื้อสัมผัสที่เนียน และช่วยให้ได้รับน้ำผลไม้มากมายการสูญเสียต่ำช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวราคา 10,000 – 50,000 บาท
ตั้งค่าเมนูเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็ถึงเวลาตั้งค่าเมนูเครื่องดื่มและควรสร้างเมนูใหม่ ให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น

กำหนดราคา

ราคาน้ำผลไม้ปั่นหวานใจต่อแก้ว ราคาตั้งไว้ที่ 25-30 บาท

งบเริ่มต้น    10,000 บาท

ค่าเช่าพื้นที่      4,500 บาท

ค่าอุปกรณ์        2,500 บาท

ค่าวัถุดิบ            1,000 บาท

ค่าไฟฟ้า              900 บาท

ค่าน้ำ                    300 บาท

ป้ายโฆษณาหน้าร้าน  800 บาท

กำไรขาดทุน : ต่อปี ระยะเวลา 5 ปี

รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
งบรายจ่าย
ค่าเช่าพื้นที่       54,000.00    54,000.00      54,000.00     54,000.00       54,000.00
ค่าวัถุดิบ       12,000.00    12,000.00      12,000.00     12,000.00       12,000.00
ค่าไฟฟ้า       10,800.00    10,800.00      10,800.00     10,800.00       10,800.00
ค่าน้ำ        3,600.00      3,600.00        3,600.00       3,600.00        3,600.00
ป้ายโฆษณาติดหน้าราน           800.00
อุปกรณ์        2,500.00
รวมต้นทุน       83,700.00    80,400.00      80,400.00     80,400.00       80,400.00
รายได้ ยอดขาย     324,000.00   360,000.00     378,000.00   432,000.00     486,000.00
กำไร     240,300.00   279,600.00     297,600.00   351,600.00     378,000.00
Roi 287% 348% 370% 437% 470%

ช่องทางการติดต่อ

PHONE       :    (+66) 063-4237996 ประเทศไทย

             : narm197919

            : Tanapornsarnkanok@gmail.com

    : Meeting ID: 292 032 7285
https://us04web.zoom.us/j/2920327285?pwd=VXpNS2NBSS8xT3owdFk4RkZLdC9HZz09

Translate »