Repair shop and distributor Motorcycle spare parts.

Repair shop and distributor Motorcycle spare parts

กอล์ฟ Service July 1, 2020 at 2:32 am
0 Yasuda Credit
Pledged of 19,385 Yasuda Credits goal
0
Backers
 • Description
 • Backers

   

ที่มาโครงการ

กระผมชื่อ นายอนุชา เขียวอ่อน ชื่อเล่น”กอล์ฟ” ภูมิลำเนาจังหวัดระยอง ปัจจุบันทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี มีนิสัยชื่นชอบรถมอแต่งสวยงามมอเตอร์ไซค์มาก เมื่อสมัยวันรุ่นเคยเป็นเด็กเว้นมาก่อน ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมาเก็บเกี่ยวความรู้และสะมประสบการณ์ เกี่ยวกับโครงสร้างต่าง ๆ ของมอเตอร์ไซค์ เป็นอย่างดีและมีความรู้และประสบการณ์การเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์มา 20ปีเต็ม จากสถาบันรถมอเตอร์ไซค์และอู่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ต่าง ๆ จนเกิดความมั่นใจว่าจะสามารถเปิดอู่ซ่อมอเตอร์ไซค์ได้และจะมีลูกค้าประจำประทับใจได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลยอดขาย ปี 2562

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ายอดขายในประเทศรถยนต์เดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ 89,285 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันของปีก่อน 21.4% จากการเข้มงวดขอสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ ประกอบกับเป็นช่วงเปลี่ยนรุ่นรถยนต์นั่งอีโคคาร์หลายบริษัท และเปลี่ยนรุ่นรถกระบะในบางบริษัท แต่ตัวเลขยอดขายเพิ่มขึ้นจาก เดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง 12.6% โดยมียอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2019 อยู่ที่ 37,489 คัน

ขณะที่ตัวเลขยอดขายทั้งปี 2562 อยู่ที่ 1,007,552 คัน  ลดลงจากปี 2561 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 3.3% แต่มากกว้าเป้าที่ตั้งไว้ 1 ล้านคัน ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ ทั้งปีมียอดขายอยู่ที่ 1,718,587 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  3.9%

คุณสุรพงษ์ กล่าวว่า ในปี 2563 ทาง ส.อ.ท.ได้ประมาณการตัวเลขการผลิตรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซค์ ในส่วนของรถยนต์คาดว่าจะประมาณการการผลิตรถยนต์ 2 ล้านคัน น้อยกว่าปี 2562 ที่มีจำนวน 2,013,710 คัน   หรือลดลง 0.68% แบ่งเป็นผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 1 ล้านคัน

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1 ล้านคัน ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ ได้มีการคาดการณ์การผลิตรถมอเตอร์ไซค์ในปี 2563 ประมาณ 21. ล้านคัน เป็นการผลิตเพื่อส่งออก 4 แสนคัน ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 1.7 ล้านคัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
https://www.autospinn.com/2020/01/fti-the-federation-of-thai-industries-car-sales-motorcycle-sales-76628

 

กลยุทธ์เป้าหมายสู้ความสำเร็จ

คุณภาพของการบริการ ซึ่งหมายถึง เมื่อนำรถออกไป จะต้องไม่มีปัญหาตามมา เอารถมาเช็คระยะ ช่างต้องช่วยบ่งชี้ได้ว่าอะไรคือปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ซึ่ง คุณภาพการบริการขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

 1. ทักษะความชำนาญงานของผู้ให้บริการ จะต้องมีความรู้ลึก รู้จริง ในเรื่องนั้น ๆ ผู้ประกอบการจะต้อง ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความสามารถของช่างอยู่ตลอดเวลา เมื่อมีรถโมเดลออกมาใหม่ ความสลับซับซ้อนจะมากยิ่งขึ้น หากช่างยังมีความรู้เท่าเดิม อาจทำให้เกิดปัญหาในการบำรุงรักษารถยนต์ได้
 2. ระบบการให้บริการ จะต้องมีระบบการให้บริการที่น่าเชื่อถือ ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ
 3. การบริหารงานภายในที่ต้องมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไรให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถหมุนเวียนรถเข้ารับการบริการได้อย่างต่อเนื่อง ประโยชน์สำหรับ คือ ลูกค้ามีความพึงพอใจจากการบริการ ที่รวดเร็วและจะทำให้ธุรกิจมีต้นทุนเฉลี่ยต่อการให้บริการที่ต่างลง ซึ่งหมายถึงโอกาสของการมีกำไรและการอยู่รอด ในธุรกิจนี้

การวิเคราะห์ SWOT analysis

จุดแข็ง (Strengths)

 1. ราคาค่าซ่อมที่ถูก
 2. คุณภาพของงานซ่อมที่ดี
 3. บริการซ่อมที่รวดเร็ว
 4. ทำเลที่ตั้งอยู่ในที่สะดวก
 5. มีช่างฝีมือดี และมีประสบการณ์มากกว่า10ปี
 6. มีอุปกรณ์พร้อมและเครื่องมือที่ทันสมัย
 7. มีลูกค้าประจำจำนวนมาก
 8. สภาพอู่ที่สะอาดและสภาพแวดล้อมที่ดี
 9. มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

จุดอ่อน (Weakness)

 1. มีจำนวนลูกค้าน้อย
 2. ใช้เวลาในการซ่อมนาน
 3. ไม่มีชื่อเสียง ไม่เป็นที่รู้จัก
 4. ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
 5. ไม่สามารถซ่อมงานบางประเภทได้
 6. อะไหล่ที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน
 7. ขาดเครื่องมือที่ทันสมัย
 8. ไม่มีลูกค้าประจำ
 9. สภาพอู่ที่ไม่สะอาดและสภาพแวดล้อมไม่ดี
 10. พื้นที่ทำเลอยู่ในที่จำกัดไม่สามารถขยายกิจการได้

โอกาส (Opportunities)

 1. ทางราชการเลิกซ่อมเอง โดยจะมีการจ้างอู่แทน
 2. ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำ มีโอกาสการขยายกิจการ
 3. ภาครัฐมีการส่งเสริมการประกันคุณภาพของอู่
 4. ปริมาณการใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น
 5. มีการรวมกลุ่มของธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์
 6. ผู้ที่มีฐานะปานกลางใช้รถกันมากขึ้น
 7. มีการใช้รถมือสองเพิ่มมากขึ้น
 8. ระบบ IT ที่มีราคาถูกลง ทำให้สามารถนำมาใช้ได้
 9. อะไหล่ของแท้หาได้ง่าย

อุปสรรค (Threats)

 1. มีการแข่งขันด้านธุรกิจซ่อมบำรุงรถยนต์กันมาก
 2. มีรถยนต์รุ่นใหม่ออกมาทำให้การซ่อมทำได้ยาก
 3. อะไรของแท้มีราคาแพง
 4. ภาครัฐมีการควบคุมพื้นที่ในการดำเนินกิจการ
 5. กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมีความเข้มงวดมากขึ้น
 6. มีปัญหากับระบบการจ่ายเงินของประกันภัย
 7. มีความยุ่งยากในการติดต่อกับราชการ
 8. ขาดการส่งเสริมจากภาครัฐ
 9. มีความยุ่งยากในการขอสินเชื่อ
 10. ผู้ใช้บริการเริ่มมีความนิยมใช้ศูนย์บริการ

 

จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นสภาวะที่เอื้อต่อการเปิดกิจการอู่ซ่อมรถ โดยมีปัจจัยสำคัญ คือ การ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องขออุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้มีแนวโน้มตลาดที่ดีในอนาคต อีกทั้งแนวโน้มการปล่อย สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวไปในแนวทางที่ดีขึ้น และมีทางเลือกด้านแหล่งเงินทุนอื่น ๆ เพิ่มขึ้น น่าจะ เป็นข้อได้เปรียบในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการก่อตั้งอู่ซ่อมรถ ขณะเดียวกันต้องพิจารณราถึงแนวโน้มในอนาคต ที่จะทำการเปิดธุรกิจซ่อมบำรุงยานยนต์ในอนาคต เนื่องจากมีการแข่งขันในธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก ทำให้อู่ซ่อม รถยนต์ต้องการพัฒนา และปรับปรุงทั้งในด้านคุณภาพของงานซ่อม และด้านของการบริการที่ประทับใจ อีกทั้งใน ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ได้มีการออกแบบรถยนต์ให้สนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ ทั้งในด้านของความ สะดวกสบาย การประหยัดน้ำมัน ความปลอดภัยในการขับขี่ ทำให้ผู้ผลิตได้นำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบ อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมจังหวะการจ่ายเชื่อเพลิง ระบบการเบรกและกาควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ทำให้อู่ที่ทำการ ซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่างไม่สามารถซ่อมเทคโนโลยีดังกล่าวได้ ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการ ซึ่งเป็น จุดอ่อนและอุปสรรคของอู่ประเภทซ่อมเครื่องยนต์และช่วงล่าง ในขณะที่อู่ประเภทเคาะและพ่นสีตัวถังยนต์ยังคงที่ จะสามารถซ่อมแซมตัวถึงและพ่นสีได้เหมือนเดิม แต่อู่ประเภทเคาะและพ่นสีตัวถังยังมีอุปสรรคและปัญหาในด้าน ของการแข่งขันการซ่อมแซมประเภทนี้เหมือนกันซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านของคุณภาพ งานซ่อมแซม คุณภาพของการให้บริการและปรับปรุงในด้านประสิทธิภาพของกระบวนการซ่อมแซม เช่น ความ รวมเร็วในการซ่อมแซม การลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น คุณลักษณ์พิเศษของการบริการ คือ การใช้บริการจะเกิดพร้อมกับการให้บริการ ณ. สถานที่บริการ เกิด เป็นผลผลิตของบริการ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจจากการประเมินของผู้ใช้บริการเอง ดังนั้น ผู้ให้บริการจะต้องเร่ง สร้างรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการให้เป็นมาตรฐานที่สามารถ ตรวจสอบ ควบคุมและสามารถปรับปรุง พัฒนาการให้บริการและองค์กรธุรกิจของตนเป็นที่ยอมรับ

งบเริ่มต้น 600,000 บาท

ค่าเช่าอาคารพานิชย์    20,000   บาท

ค่าวางมัดจำสถานที่      40,000   บาท

ค่าตกแต่งร้าน              100,000  บาท

ค่าวัสดุอุปกรณ์             150,000  บาท

ค่าไฟ                                5,000 บาท

ค่าน้ำ                                   600 บาท

ค่าจ้างช่าง(เงินเดือน)       15,000  บาท

เงินหมุนเวียน                150,000   บาท

ช่องทางติดต่อ 

เบอร์โทรติดต่อ : 094-6536903

MAIL : anuchagolf19@gmail.com

Translate »