Inthanin Coffee

Coffee shop for the world You will not be disappointed in investment.

supannee Food June 23, 2020 at 5:39 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 102,406 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • Backers

อินทนิล เป็นร้านกาแฟในกลุ่มธุรกิจบางจาก เปิดให้บริการสาขาแรกในปั้มน้ำมันบางจากเมื่อปี 2549 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พัฒนาร้านอินทนิลให้เป็นมากกว่าร้านกาแฟภายใต้คอนเซ็ปต์ More than just a high quality coffee ด้วยการให้บริการเครื่องดื่มและอาหารในรูปแบบต่างๆ โดยในปี 2559 เริ่มให้บริการร้านอินทนิลการ์เดน ด้วยเมล็ดกาแฟออกแกนิคอาราบิก้า ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรจากไร่กาแฟชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ นอกเหนือไปจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ 100%

อินทนิล มาจากดอยอินทนนท์ แต่ก่อนชื่อ “กาแฟอินทนนท์” แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ไม่สามารถจดเป็นชื่อซ้ำกับสถานอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ได้ จึงเปลี่ยนจาก “อินทนนท์” เป็น “อินทนิล” ภาพหลังเป็นรูปภูเขาเช่นเดิม แต่แก้   จาก O เป็น I และอินทนิลก็เป็นชื่อพรรณไม้ยืนต้น ที่พบเห็นได้มากในประเทศไทย บรรยากาศร้านจึงออกแนวร่มรื่นและธรรมชาติ

Inthanin is a coffee shop in the Bangchak business group. Opened the first branch in Bangchak gas station. In 2006, the company developed Inthanin coffee shop more than high quality coffee as well. Providing beverage and food in various forms. In 2016, the restaurant began using coffee beans in the area of Chiang Mai, 100% authentic Arabica.

Inthanin comes from Doi Inthanon, but before the name “Inthanon Coffee” but the trademark registration Cannot be registered as a duplicate of the Inthanon National Park. Therefore changed from “Inthanon” to “Inthanin”, the latter is a mountain, but modified from O to I and Inthanin is the name of perennial plants That is very common in Thailand The atmosphere is shady and natural.

“อินทนิล” ตอกย้ำความเป็นผู้นำ แบรนด์ไทยหัวใจสีเขียว ด้วยกาแฟไทยคุณภาพสูงเกรดพรีเมียม พร้อมชูจุดแข็ง ECO BRAND ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเปลี่ยนฝาใหม่    งดใช้หลอด พร้อมเปลี่ยนแก้วเมนูร้อนแบบนำกลับ เป็นไบโอคัพตามแบบแก้วเมนูเย็น ที่ผลิตจากพืช 100% ย่อยสลายได้ภายใน 180 วัน หวังปลุกสำนึกรักษ์โลกกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื่อว่า จุดยืนที่ชัดเจนจะสร้างแบรนด์อินทนิลให้แข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาด ECO BRAND ของไทย หลังประสบความสำเร็จจากการเปลี่ยนมาใช้ไบโอคัพตั้งแต่ปี 2558 คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ อินทนิลจะสามารถช่วยลดการใช้พลาสติก     ด้วยแก้วย่อยสลายไบโอคัพ ได้กว่า 60 ล้านใบ
เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจกาแฟตอนนี้มีหลายรายที่หันมาใช้แก้วแบบย่อย ๆ และล่าสุดที่เราได้รับการปรับรูปแบบใหม่ออกมาเป็นแก้วพลาสติกพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio PBS) โดยจะได้รับการบริการด้วยกันหมดแล้ว 500 สาขาในเดือน ทำให้เราสามารถพูดได้ว่าอินทนิลทุกคนจะเป็นเหมือนโลกใบนี้และทุกคนสามารถมองเห็นได้จากการที่เราได้รับในอนาคต แบรนด์ที่สามารถลดการใช้พลาสติกได้มากที่สุดเป็นอันดับ  1 ของประเทศด้วยการย่อยแก้วผลึก 60 ล้านใบในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา  ด้วยจุดยืนที่ชัดเจน เครื่องดื่มทุกแก้วของอินทนิล จึงเสิร์ฟด้วยไบโอคัพที่ผลิตจากพืชธรรมชาติ 100% สามารถย่อยสลายได้โดยธรรมชาติภายใน 180 วัน (PLA) ซึ่งปัจจุบัน อินทนิลคือแบรนด์ที่ใช้ไบโอพลาสติกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจกาแฟ ตอนนี้มีหลายรายที่หันมาใช้แก้วย่อยสลาย ซึ่งก็นับเป็นตัวชี้วัดที่เราพอใจว่า อย่างน้อยเราได้ปลุกสังคมให้หันมาเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ และล่าสุด เราได้ปรับแก้วร้อนแบบ Take Away มาเป็นแก้วกระดาษเคลือบพลาสติกที่ย่อยสลายได้ (Bio PBS) โดยจะเริ่มให้บริการพร้อมกันหมด ทั้ง 500 กว่าสาขาในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทำให้เราพูดได้ว่า อินทนิลทุกแก้วของคุณ เพื่อโลกของเราทุกคน และถ้ามองจากการเริ่มต้นในวันนั้น เราหวังเพียงจะเห็นปริมาณพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลดลงไปบ้าง แต่ในวันนี้ เราคือแบรนด์ที่สามารถลดการใช้แก้วพลาสติกได้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยการเปลี่ยนมาใช้แก้วย่อยสลายไบโอคัพ รวมกว่า 60 ล้านใบในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา

“Inthanin” emphasizes leadership. Thai green heart brand With high quality Thai coffee, premium grade As well as raising the strengths of ECO BRAND that is environmentally friendly Go ahead, change the lid, refrain from using lamps and changing the hot glass menu to bring back. Is a bio cup based on the glass, cold menu Produced from 100% biodegradable plants in 180 days. Hope to raise awareness of the world with a new generation. To be a part in caring for society and        the environment, believe that a clear standpoint will strengthen the Inthanin brand as the Thai ECO BRAND market leader after the success of switching to BioCup since 2015, expected by the end This year Inthanin will       be able to help reduce he use of plastic. With biodegradable glass, over 60 million pieces    We are one of the number one manufacturers  in Thailand, especially in the coffee industry. Right now, there are many who have turned to using sub-glass and the latest that we have been reformed into glass, plastic, biodegradable plastic. Bio PBS, with over 500 branches in total in a month, allows us to say that all Inthanin will be like this world and everyone can see from what we have received in    the future.    The number one brand that can reduce the use of plastic in the country by breaking down 60 million crystals  in the last   3-4 years with a clear standpoint Every glass of Inthanin Therefore, served with BioCup, which is made from 100% natural plants, can degrade naturally within 180 days (PLA). Inthanin is currently the number one brand that uses the most  bio-plastics in Thailand, especially in the coffee industry. Now, many people are using glass to decompose.   Which is considered an indication that we are satisfied that At least we have awakened the society to see the importance of these things, and most recently, we have changed the take away hot glasses to glass, paper, biodegradable plastic (Bio PBS), which will start serving all 500 at the same time. Than branches in this November Makes us say that all of your Inthanin For all of our world, and if we look at the beginning of that day We only hope to see a decrease in the amount of single-use plastic, but today we are        the brand that can reduce the use of plastic glass the most number one in the country by switching to biodegradable glass.  A total of over 60 million tickets in the last 3-4 years

สิทธิประโยชน์ และ ค่าใช้จ่ายต่างๆ

สิทธิประโยชน์จากการร่วมลงทุน

  • ได้สิทธิในการใช้ชื่อ รูปแบบ และโลโก้
  • ได้รับการออกแบบ ตกแต่งร้านเป็นไปตามมาตรฐานของอินทนิล
  • เข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นเจ้าของธุรกิจและการบริหารงานร้าน
  • ได้รับคู่มือการปฏิบัติการและการบริหารงานร้าน
  • พัฒนาเมนูใหม่และสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ
  • มีทีมงานสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการบริหารงานร้าน
  • ร่วมพัฒนาระบบบริหารงานร้านอย่างต่อเนื่อง

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้น

ค่าใช้จ่าย แรกเข้า ต่อปี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า                 200,000.00
เงินค้ำสัญญา                 100,000.00  –
ค่าออกแบบและจัดทำก่อสร้าง                 500,000.00  –
ค่าบริการ Software ระบบ POS รายปี  –                  27,000.00
เงินลงทุนค่าอุปกรณ์การขายและวัตถุดิบครั้งแรก                 450,000.00  –
การก่อสร้างและการตกแต่งร้าน             2,000,000.00  –

Benefits and costs

Benefits from joint investment

Translate »