Fahsai brand bottled water

Bottled water factory, clean and hygienic, with FDA license Registered investment promotion (BOI)

narm Investment May 31, 2020 at 1:00 am
0 Yasuda Credit
Pledged of 45,490 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • Backers

น้ำดื่มบรรจุขวดฟ้าใส

คลิกเพื่อเปิดชุดข้อมูลของเครื่องกรองน้ำ (RO) กำลังการผลิต 3,000 ลิตร / วัน⇒ https://www.safetydrink.com/p/1683

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

จุดแข็ง

1. ต้นทุนการผลิตต่ำสุดเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กต้นทุนเทคโนโลยีไม่สูงและใช้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
2. มีการผลิตระบบ Reverse Osmosis
3. ใช้แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีแร่ธาตุมีค่าผสมในน้ำ
4. ผลิตภัณฑ์มีราคาถูก กว่าการผลิตของคู่แข่ง
5. มีน้ำดื่มยังมีชีวิตอยู่หรือร้านค้า
6. บรรจุภัณฑ์ที่คล้ายกันเช่นน้ำดื่มเนสท์เล่สามารถยึดส่วนแบ่งการตลาด
7. บุคลากรมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการผลิต
8. มี นโยบายในการรักษาสิ่งแวดล้อม
9. ในการแนะนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดในตอนแรกผลิตภัณฑ์ที่จะได้รับการพยายามสร้างการรับรู้และการเรียนรู้ทัศนคติต่อการบริโภค
10. ในด้านราคาสินค้ามีความเหมาะสมกับคุณภาพที่ผู้ บริโภคจะได้รับจากการบริโภค
11. ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นขวดใสเพื่อตีตลาดคู่แข่งที่ใช้บรรจุภัณฑ์เป็นขวดทึบแสง
12 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีขนาดใหญ่พอที่จะตอบสนองความต้องการและสามารถผลิตได้ตลอดปี
13. คุณภาพของน้ำดื่มสามารถเก็บไว้ในความร้อนและเย็น

จุดอ่อน

1. ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่สดชื่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตลาดใช้เวลานานในการรู้จักและยอมรับ
2. มีคู่แข่งมากมายในจังหวัดที่ขายไปแล้ว
3. การกระจายสินค้าเพื่อผู้บริโภค จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สูง
4 น้ำดื่มที่สดชื่นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักในช่วงแรกส่งเสริมการตลาดสำหรับผู้บริโภคให้รู้จักและสร้างความเสียหายในผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลให้ต้นทุนในการโปรโมตตลาดสูงในช่วงแรก

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก

โอกาส

1. คุณน้ำบริจาคหัวเรื่อง: การดื่มแบรนด์ฟ้าใสเพื่อหัวเรื่อง: การกุศลในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยเหลือคุณผู้ประสบภัยต่างๆ
2. ปัจจุบันเริ่มสังคมตื่นตัวเกี่ยวกับหัวเรื่อง: การดูแลสุขภาพและหัวเรื่อง: การใช้หัวเรื่อง: การบำบัดที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นซึ่งจะทำให้คุณน้ำ ดื่มฟ้าใสเป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคเวลานาน
3. ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีความห่วงใยในสุขภาพมากขึ้นเป็นโอกาสสำหรับการดื่มเพื่อความสดชื่นเพื่อการตลาดและอยู่ในตลาด การให้ความสนใจผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ทำให้เศรษฐกิจปฐมวัยไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ตกต่ำของคุณคนคุณต้องรีบทำภารกิจแข่งกับเวลาด้วยคุณน้ำดื่มบรรจุขวดมันเป็นทางเลือกใหม่และสะดวกสบายสำหรับคุณผู้บริโภค
5. ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ในการผลิตเช่นเครื่องจักรและระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยส่งผลให้สินค้ามีคุณภาพและผลิตในปริมาณที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อุปสรรค์

1. เมื่อธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องคู่แข่งรายใหม่อาจเข้าสู่ธุรกิจและสร้างทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภค
2. ธุรกิจน้ำดื่มมีผู้นำตลาดที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค มีช่องทางการจัดจำหน่ายมากมาย และลงทุนอย่างมากในกิจกรรมการตลาด
3. ตลาดน้ำดื่มเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงดังนั้นการเพิ่มกลยุทธ์ในการรักษาและรักษาส่วนแบ่งตลาดส่งผลให้ตลาดน้ำดื่มต้องเผชิญกับการแข่งขันค่อนข้างสูง
4. เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการผลิตและการขนส่ง

เป้าหมายขององค์กร

1. สร้างการรับรู้แบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากผู้บริโภค
2. กระจายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายงานราชการและประชาชนในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จัก
3. สร้างกำไรขั้นต้น 25% หรือกำไรสุทธิ 10%

วัตถุประสงค์ผลิตภัณฑ์

1. เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแตกต่างกันและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคช่วยให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและแตกต่างจากคู่แข่งและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักใน Brand Fasai

กลยุทธ์

1. กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้เกณฑ์กลยุทธ์มูลค่าสูงที่กำหนดราคาที่เหมาะสมสำหรับการกำหนดตำแหน่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และแตกต่างจากคู่แข่งเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทราบมูลค่าและคุณภาพของ
2. กำหนดราคาผลิตภัณฑ์ 2 จะกำหนดราคาแข่งขันที่ถูกกว่าคู่แข่ง ในตลาดโดยกำหนดกำไร 10% จากราคาขายเนื่องจากน้ำดื่มใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและไม่มีต้นทุนการผลิตสูง
3. จัดส่งฟรี

ราคาน้ำดื่มสดใสขนาดต่างประเทศ ๆ

1. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 220 มล. 48 ถ้วย / กล่อง  95 บาท

2. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 350 มล. 12 ขวด / แพ็ค  45 บาท

3. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 600 มล. 12 ขวด / แพ็ค  55 บาท

4. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 1,500 มล. 6 ขวด / แพ็ค55 บาท

5. น้ำดื่มบรรจุขวดขนาด 18.9 lts 49 บาท

แผนปฏิบัติการ

1. ติดต่อเพื่อค้นหาที่ตั้งโรงงานและสมัครขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2. อาคารโรงงานและสำนักงาน
3. ศึกษารายละเอียดกระบวนการผลิต
4. เข้าร่วมการฝึกอบรม GMP
5. รับสมัครกระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพ
6. จ้างและรับสมัครพนักงานรวมถึงการฝึกอบรม. ติดตั้งเครื่องจักรและทดลองผลิต
8. การจัดหาวัสดุและบรรจุภัณฑ์
9. การจัดหาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพและอุปกรณ์การผลิต
10. ดำเนินการผลิต
11. ส่งสินค้า ไปที่ร้านค้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการวางสินค้าในวันนี้
12. การขอใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
13. ดำเนินการขอใบรับรองตามมาตรฐาน GMP

การเงิน

วันนี้ธุรกิจน้ำดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากส่วนหนึ่งจากการสร้างสถานที่ที่ได้รับมาตรฐาน GMP ผู้ประกอบการสถาบันการเงินที่ต้องใช้ในการลงทุนในธุรกิจ ตลาดที่มีสินค้าหลายชนิดที่สามารถเล่นได้และไม่ว่าผู้เล่นจะได้รับเงินจำนวนเท่าใดที่จะได้รับกับสถาบันการเงินหรือไม่

โครงสร้างการลงทุนในโรงงานน้ำดื่มฟ้าใส

วงเงินลงทุนเริ่มแรก 1,400,000 บาท

การจัดการทรัพย์สินถาวร
– โครงสร้างอาคาร (ไม่รวมที่ดิน) พื้นที่ 6 × 12 เมตร: ประมาณ 500,000 บาท
– รถยนต์ (รถกระบะ): ประมาณ 400,000 บาท
– เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ราคา: ประมาณ 300,000 – 400,000 บาท
– ปั๊มน้ำ 2 ตัวเอง
ตัวกรองแมงกานีส – ตัวกรองคาร์บอน – ตัวกรองเรซิ่น – ตัวกรองเซรามิก
– โคมไฟฆ่าเชื้อไวรัสไข้เลือดออก 1 ชุด
– เครื่อง Reverse Osmosis (R / O)
– หัวฉีดเติมน้ำ 600 มล. และขวด 950 มล.
– หัวบรรจุสำหรับถัง 20 ลิตรน้ำ
– หัวฉีดเติมและชนิดถ้วย
– เครื่องซักผ้าถังน้ำ
– ถังเก็บน้ำ 3,000 ลิตร

เงินทุนหมุนเวียน

เงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อย: ประมาณ 100,000 บาทต่อเดือนแบ่งเป็น
– ค่าแรง
– ค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าค่าบำรุงรักษา
ค่าขนส่ง, ค่าใช้จ่าย
– ค่าบรรจุภัณฑ์ (ขวดถังถ้วย) สำหรับธุรกิจน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

คำนวณกำไรขาดทุน (โดยประมาณ) ต่อปี

รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
เงินเริ่มต้น 1,400,000
ค่าไฟฟ้า      600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00      600,000.00
ค่าแรงเงินเดือนพนักงาน      540,000.00      540,000.00      540,000.00      540,000.00      540,000.00
ค่าใช้จ่ายบริการการขาย   1,050,000.00   1,050,000.00   1,050,000.00   1,050,000.00   1,050,000.00
ค่าขนส่งและเชื้อเพลิง      180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00      180,000.00
ต้นทุน   2,370,000.00   2,370,000.00   2,370,000.00   2,370,000.00   2,370,000.00
ยอดขาย   5,400,000.00   5,700,000.00   5,650,000.00   5,890,000.00   6,200,000.00
กำไรสุทธิก่อนหักภาษี   3,030,000.00   3,330,000.00   3,280,000.00   3,520,000.00   3,830,000.00
หักถาษี ณ.ที่จ่าย      606,000.00      666,000.00      656,000.00      704,000.00      766,000.00
กำไร   2,424,000.00   2,664,000.00   2,624,000.00   2,816,000.00   3,064,000.00
Roi 128% 141% 138% 149% 162%

การคำนวนหักภาษีนิติบุคล https://www.rd.go.th/publish/841.0.html

ช่องทางการติดต่อ

PHONE       :    (+66) 063-4237996

             : narm197919

            : Tanapornsarnkanok@gmail.com

    : Meeting ID: 292 032 7285
https://us04web.zoom.us/j/2920327285?pwd=VXpNS2NBSS8xT3owdFk4RkZLdC9HZz09

Translate »