Cheesy Fries Snack ชีสซี่ฟราย สแน็ค

Buy Franchise Snack Franchise to generate income for investors. ซื้อแฟรนไชส์ขนมขบเคี้ยวแฟรนไชส์เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักลงทุน

keng Food June 4, 2020 at 5:56 pm
183 Yasuda Credits
Pledged of 3,846 Yasuda Credits goal
1
Backers
  • Description
  • FAQ
  • Backers

Cheesy Fries Snack

ขนมขบเคี้ยว เฟรนฟราย

(EGG GATHER)

EGG GATHER creates borderless investment business

No matter where you are in the world, you can invest with EGG GATHER

(Calculate expenses before investment.)

1.ซื้อแฟรนไชส์ Buy a franchise 29,900 baht

-Payback in 3 months, cost 1 cone = 29 baht, sell 59 baht, profit 30 baht / 1 cone

ต้นทุน29บาท ขาย59บาท

-Cheese imported from New Zealand.

-Grade A French fries imported from America

( 3 year contract )สัญญา3ปี

2.Raw material cost 2,155 baht / day = 64,650 baht / month วัตถุดิบที่ใช้ผลิตพิซซ่า

3.Officer 1 position, 350 baht / day = 10,500 baht / month ค่าจ่างพนักงานขาย

4.Accessories 2,000 baht อุปกรณ์เสริมการขาย

5.Rental area for sale 300 baht / day = 9,000 baht / month ค่าเช่าพื้นที่ราคาอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่สถานที่ขาย

6.Shipping cost of raw materials to the shop 100 baht / day = 3,000 baht / month ค่าจัดส่งวัตถุดิบ

7. Processing fee for contacting the customer with 10,000 baht ค่าบริการติดต่อพูดคุยเดินทางของนักลงทุน

– ค่าบริการในการไปหาลูกค้าที่สนใจลงทุนหรือลูกค้าเดินทางมาติดต่อโครงการอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่ายอดเงิน 10,000บาท

หรืออาจไม่ต้องใช้ยอดนี้ก็ได้ถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างโครงการกับนักลงทุน

TOTAL amount 119,050บาท +EGG5%= 125,002บาท = 3,846 usd

Item 7 The amount not included in the initial investment cost is used if the customer wants to do business, may be less or more than 10,000 baht depending on the current situation and procedures for doing business.

4ps – 7ps

1.product – Cheesy Fries Snack สินค้าที่จะผลิตขาย

2.price – 1 cone 59 baht = 2 usd ราคาสินค้า 1ชิ้น 59บาท X 100/วัน X 30วัน=177,000บาท/เดือน

3.place – Indy Market, Dao Khanong ช่องทางการขายเช่นตลาดนัดต่างๆและในห้างชั้นนำ

4.promotion – For investors, buy 2 cones, get 1 free จัดโปรเดือนละ2ครั้ง ซื้อ2ชิ้น แถม 1ชิ้น

 

5.people – train salespeople professionally ทางแฟรนไชส์จะสอนพนักงานขายวีธีการผลิตและการขาย

6.process – online and internet deliveryโทรสั่งหรือติดต่อช่างทางออนไลน์ต่างๆ

7.physical evidence – colorful shops and clean shops จุดเด่นของร้านสีสรรสวยงามสะดุดตา ร้านสะอาด

(วิเคราะค์ปัญหาการตลาดและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ) 

s – tasty, clean, safe คือจุดแข็ง อร่อยสะอาดปลอดภัยมีความหลากหลายของรูปแบบสินค้า ราคาไม่แพง

w – not yet known จุดอ่อน อาจไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าบางกลุ่มในพื้นที่นั้นๆ

o – small investment, easy sales and good profits, which is favored by consumers

เป็นการลงทุนขนาดเล็กใช้ทุนน้อยและการขายที่ไม่ยุ่งยากและกำไรดีสร้างรายได้ประจำให้กับตัวเองได้

t – the price of raw materials is rising and falling

ราคาวัตถุดิบอาจขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละเดือน

Investment 1 month

ราบจ่ายรายรับเดือนแรกของการลงทุน

Income from selling french fries 1 cone / 59 baht X 100 cones / day / 5,900 baht = 177,000 baht / month = 5,446 usd

PL 125,002 – 177,000= (กำไร+51,998 baht or Profit 1,600 usd )

Investment 2 month

รายจ่ายรายรับของการลงทุนเดือนที่2

1.Indy space rental fee, 300 baht / day = 9,000 baht / month ค่าเช่าพื้นที่

2.Pay for sales staff 1 position 350 baht / day = 10,500 baht / month ค่าแรง

3.Purchase raw materials 64,650 baht / month วัตถุดิบ

4. The transportation cost of raw materials to the shop 3,000 baht / month ค่าขนส่ง

Expense 26,655 baht / month

PL 87,150 – 177,000 = +89,850  baht/month or Profit 2,764 usd )

Year 2020               2021

june

july

august

   1 year

Income

177,000

177,000

177,000

2,124,000

expenditure

125,002 87,150 87,150 1,083,652

Profit or loss

 51,998

89,850

89,850

1,040,348

Year 2020               2021

   1 Year

   Income         รายได้

2,124,000

expenditure     รายจ่าย

1,083,652

   Profit or         lossกำไร           ขาดทุน

1,040,348 ROI 96%

( Customer investment procedures ) And special rights that customers will receive from the investment)

เทคนิคการลงทุนอย่างมั่นใจเลือกที่ใช่ในแบบขอลคุณ

เงินลงทุน = 125,002บาท = 3,846 usd = 100%

1.Clients can buy shares at a price of 1% ลงทุน 1%ของเงินทุน = 1,250บาท = 39 usd

– Profit divided by% of purchased shares

-In the case of any loss in the month, the investment must be increased according to the% purchased

กำรแบ่งตาม%ที่ลูกค้าลงทุน

2.Customers can buy 10% per share = 12,500บาท = 385 usd

If the month is at a loss, the shareholders must increase their investment according to the% of the purchased shares.

Profit divided by% of the number of shareholders

กำไรแบ่งตาม%ที่ลูกค้าลงทุน

3.The investment procedure of the customer,  purchase 50% of the shares

Clients can buy as many shares as 50% each. = 62,501บาม = 1,923 usd

Profit divided by% of the number of shareholders

If the month is at a loss, the shareholders must increase their investment according to the% of the purchased shares.

กำไรแบ่งตาม%ที่ลูกค้าลงทุน

4.- Investors who buy 2 glasses of smoothie juice get 1 free 

ซื้อ 2แถม 1สำหรับนักลงทุน

5.When customers come to visit the project, we provide free accommodation for customers.

บริการที่พักสำหรับนักลงทุนระดับ 5ดาว

10 luxury hotels in level 5 Dao Bangkok

We look forward to receiving the trust and interest of our customers. We promise to do business honestly and develop business.

Customers are interested in investing in this project. For more information, please call 094-945-6423.

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

wutichaiwwu@gmail.com

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

Translate »