Barber vintage shop

Service business

narm Asia April 23, 2020 at 8:55 pm
1,695 Yasuda Credits
Pledged of 3,390 Yasuda Credits goal
1
Backers
 • Description
 • Backers

Kanok Barber Shop
ร้าน กนก บาร์เบอร์

OPEN ⇒ ร้านตัดผมชาย.xlsx

          

ที่มาโครงการ

มีคนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาประกอบอาชีพ “Barber Shop” เพราะเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ได้ดี ที่ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินสดหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาหากมีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดหรือรู้จักการบริหารเงินที่ดี อีกทั้งยังเป็นธุรกิจเงินสด จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจ “Barber Shop” พัฒนาและเติบโต สร้างรายได้ได้กำไรดีด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนสนใจและเข้ามาทำอาชีพ “Barber Shop” แต่ส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาและต้องเลิก กิจการไปก่อนเวลาอันควร การลงทุนในร้าน “Barber Shop” นั้นมีสิ่งที่ต้องลงทุนมากที่สุดก็คือ  การตกแต่งร้าน ร้าน “Barber Shop” ที่จะดึงดูดลูกค้าได้ร้านต้องดูน่าสนใจ ถึงจะทำให้มีโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามาร้านและรู้ถึงฝีมือของช่างบริการที่เราจะทำให้ หากฝีมือดี บริการดี ลูกค้าก็จะไม่หนีไปไหน นั่นจะกลายเป็นความมั่นคงทางธุกิจของร้านนั่นเอง

ก่อนเปิดร้าน

ต้องเข้าถึงนิยามธุรกิจ

ธุรกิจ “Barber Shop” เป็นการให้บริการตัดผมบุรุษทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมถึงการออกแบบทรงผม ตัดผม สระผม ซอยผม ย้อมผม  และอื่นๆ โดยเน้นการตกแต่งร้านเข้ากับสมัยนิยม

ขั้นตอนการประกอบธุรกิจ “Barber Shop” 

ติดต่อเช่า / ซื้อ  สถานที่

 1. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
 2. ขอใบอนุญาตประกอบกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพและเป็นที่น่ารังเกียจ
 3. เสียภาษีป้าย ณ สำนักงานเขตเทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (ที่กิจการตั้งอยู่)
 4. ยื่นขอเป็นผู้มีบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  ณ สรรพากรพื้นที่
 5. จดทะเบียนพาณิชย์ หรือทะเบียนนิติบุคคล  ณ สำนักพัฒนา หรือ สำนักจดทะเบียนธุรกิจ

การจดทะเบียนจัดตั้งธุกิจร้านตัดผม

การจดทะเบียนจัดตั้งธุกิจร้านตัดผมแบ่งออกเป็น

 • ( ประเภทบุคคลธรราดา ) : มีลักษณะเป็นกิจกรรรที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคนหรือห้างหุ่นส่วนสามัญประเภทไม่จดทะเบียน ผู้ประกอบธุกิจร้านตัดผมประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องจดทะเบียนพาณชย์
 • ( ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ่นส่วนสามัญนิติบุคคล ) : ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 

 1. จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน
 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนไม่เกินสามคน 1,000 บาทผู้เป็นหุ้นส่วนเกินสามคน ชำระเพิ่มสำหรับจำนวนในที่เกินอีก คนละ 200 บาท
 • จดทะเบียนจัดตั้งบิษัทจำกัด
 1. กรุงเทพ ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1-7 และส่งจดทะเบียนธุรกิจกลางสำนักทะเบียนธุกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 2. ต่างจังหวัด ยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ที่ห้างหุ้นส่วนบริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่

กลยุทธ์ร้านตัดผม

 1. ต้องทำให้ร้านสะอาด ร้านบริการอย่าลืมทำความสะอาดมาเป็นอันดับแรกๆ เมื่อลูกค้าเข้ามาแล้วต้องต้องดูสะอาด ไม่สกปรก อีกอย่างที่สำคัญคือ“เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งาน ควรมีป้ายบอกไว้ว่ามีการทำความสะอาดทุกครั้ง” หรือใบมีดมีการเปลี่ยนใหม่ทุกครั้ง
 2. ข้อดีของธุรกิจนี้ คือการลงทุนที่ต่ำ และไม่มีอะไรซับซ้อนมากมายเราสามารถเลือกหรือออกแบบการลงทุนได้อย่างอิสระ เช่น เก้าอี้ตัดผม ปัตเลี่ยน กระจก กรรไกรตัดผม หวีฯลฯ เป็นการลงทุนครั้งเดียวจบ ไม่ต้องซื้อซ้ำบ่อยๆและใช้ได้งานได้ยาวนาน
 3. อาชีพนี้มีคู่แข่งใหม่ๆเกิดขึ้นง่ายก็จริง “แต่มันเป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆ ซึ่งลอกเลียนแบบกันยาก”
 4. ลูกค้าช่วยโฆษณาให้ปากต่อปาก ต้องมีเพียงสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือ “รักษามาตรฐาน”เมื่อฝีมือเป็นที่ถูกใจลูกค้าแล้ว รักษามาตรฐานการให้บริการให้ดี แค่นั้นก็จะให้ร้านมีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอไม่ขาดสาย เป็นการเติบโตแบบยั่งยืน
 5. จัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าและกระตุ้นยอดขายในบางช่วง หรือบางโอกาสหรือลดราคาสำหรับนักเรียนในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแน่นอนว่าผู้ปกครองต้องพาลูกหลานมาตัดผมที่ร้าน 100%

*หมายเหตุ* : หากร้านของเราให้ใจไปก่อน แน่นอนว่าลูกค้าเค้าก็รู้สึกประทับใจ มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ขายเอากำไรอย่างเดียว แต่ยังตอบแทนกลับด้วยใจ

4P

Product – ตัดผมชายทุกสไตส์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

Price – ราคาทรงผมชาย 80,100,120,150,180 บาท

Place – ตลาดไท-ดิไอรยา ปทุมธานี( ปริมลฑณ)ประเทศไทย 12120

Promotion – แจกสแตมป์เป็นคะแนนสะสม ตัดผม 10 ครั้ง (ฟรี 1 ครั้ง)

SWOT ข้อดีข้อด้อยโอกาศและอุปสรรค

ปัจจัยภายใน-ปัจจัยที่เอื้อประโยชน์

Strengths : จุดแข็ง 

 1. เป็นธุกิจที่ไม่ซับซ้อน สามารถเปิดกิจการได้ทันทีหากมีเงินลงทุน
 2. ลงทุนต่ำ เครื่องมืออุปกรณ์ไม่แพง และสามารถหาซื้อง่าย
 3. เป็นธุรกิจที่ต้องใช้วิชาชีพและปรัสบการณ์การทำงานเฉพาะด้าน

Weknesses : จุดอ่อน

 1. ช่างฝีมือดี มีใจรักการให้บริการค่อนข้างหายาก และมีอัตราการเปลี่ยนงานสูง
 2. ช่างตัดผมทำงานด้วยอารมณ์ การควบคุมคุณภาพของงาน ค่อนข้างยาก

ปัจจัยภายนอก-ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ

Opportunities : โอกาส

 1. เป็นบริการที่ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีความจำเป็นต้องใช้บริการ
 2. ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับบุคลิคภาพและการแต่งตัวมากขึ้น ทำให้พิถิถันในการเลือกใช้ บริการร้านที่สามารถให้บริการที่ดี
 3. ร้านขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถตั้งอยู่ย่านชุมชนที่ไม่ ใหญ่นัก
 4. ชาวต่างชาติไม่สามารถประกอบอาชีพตัดผมได้โดยเสรี

Thrests : อุปสรรค

 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก ทำให้สูญเสียลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง
 2. มีการแข่งขันสูง เนื่องจากสามารถประกอบกิจการได้โดยง่าย
 3. ในย่านที่สำคัญและในศูนย์การค้า หาสถานที่ตั้งยากและอัตราค่าเช่าสูง

งบเริ่มต้น

ค่าเช่าพื้นที่ อาคารพานิช                               12,000 บาท

ค่าน้ำ                                                                     300 บาท

ค่าไฟ                                                                 3,000 บาท

ค่าจ้างช่างตัดผมชาย 40% ของรายได้         45,000 บาท

ค่าวัสดุ-อุปกรณ์                                               61,450 บาท

รวม                        121,750 บาท

กำไร-ขาดทุน-Roi

รายการ ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
รายจ่าย
ค่าเช่าพื้นที่             144,000.00             144,000.00             144,000.00             144,000.00             144,000.00
ค่าวัสดุ-อุปกรณ์               61,450.00  –  –  –  –
ค่าจ้างช่าง             540,000.00             540,000.00             540,000.00             540,000.00             540,000.00
ค่าไฟ               36,000.00               36,000.00               36,000.00               36,000.00               36,000.00
ค่าน้ำ                  3,600.00                  3,600.00                  3,600.00                  3,600.00                  3,600.00
ค่าซ่อมบำรุง               18,000.00               18,000.00               18,000.00               18,000.00               18,000.00
รวม             803,050.00             741,600.00             741,600.00             741,600.00             741,600.00
รายได้สุทธิ
ค่าบริการตัดผม             864,000.00         1,080,000.00         1,296,000.00         1,512,000.00         1,728,000.00
Roi 108% 146% 130% 204% 233%

ช่องทางการติดต่อ

PHONE       :    (+66) 063-4237996 ประเทศไทย

             : narm197919

            : Tanapornsarnkanok@gmail.com

    : Meeting ID: 292 032 7285
https://us04web.zoom.us/j/2920327285?pwd=VXpNS2NBSS8xT3owdFk4RkZLdC9HZz09

Translate »