Apartment Kanokporn

In order to construct a 7-floor apartment building that provides accommodation. The 8th floor is the roof top.

narm Big Project May 27, 2020 at 6:37 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 618,811 Yasuda Credits goal
0
Backers
 • Description
 • Backers

โครงการ กนกพร อพาร์ทเม้นท์

ที่มาของโครงการ

 • ทุกวันนี้ธุรกิจและโรงเรียนกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเขตรังสิต – ปทุมธานีเป็นเขตที่มีการลงทุนและการขยายตัวมากสามารถดูได้จากโครงการบ้านจัดสรร และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการขยายการลงทุนผ่านเขตคลองรังสิตปทุมธานี มีหลาย บริษัท และองค์กรที่ตั้งอยู่ซึ่งบ่งชี้ว่าบุคลากรจำนวนมากต้องทำและมีส่วนร่วมมากจากจำนวนประชากรและพนักงานในพื้นที่ธุรกิจมีคนทำงานมากกว่า 500,000 คน ดังนั้นที่พักถือว่าเป็นปัจจัยสี่ในการครองชีพ เจ้าของโครงการได้วิเคราะห์ที่ตั้งและความเหมาะสม จึงตัดสินใจลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยด้วยงบประมาณ 20.0 ล้านบาท (รวมที่ดิน)
 • มีรายละเอียดของอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้นจำนวน 66 ห้อง มีที่พัก 3 ประเภท ได้แก่ ห้องสวีทห้องปรับอากาศและห้องธรรมดา และจากการวิเคราะห์สถานที่ใกล้เคียงสถานที่มีดังนี้นิคมอุตสาหกรรมนวนครโรงงานกู๊ดเยียร์โรงงานขนาดเล็ก, โรงงานจิ๋ว, โรงงานจิ๋ว, โรงกษาปณ์, โรงกษาปณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต Walai Alongkorn University ห้างสรรพสินค้าโลตัสฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (เซ็นทรัลโรบินสันบิ๊กซี) ตลาดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 ตลาดรังสิต

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อลงกรณ์สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 พนักงาน บริษัท ในเขตอุตสาหกรรมนวนคร
พนักงานโรงงานใกล้เคียงเช่นพนักงานโรงงานมิ้นต์พนักงานในห้างสรรพสินค้า (โลตัสฟิวเจอร์พาร์ครังสิตบิ๊กซีโรบินสันเซ็นทรัล) มีรายได้เฉลี่ย 8,000 บาทต่อเดือน
รวมถึงนักธุรกิจที่ห้างสรรพสินค้า ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนและจุดเด่นของโครงการด้วยความยืดหยุ่นในการเดินทาง (บนถนนสายหลัก) ปลอดภัยและสงบสุข
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดห้องพักจากผู้เข้าชมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับโครงการในครอบครัวเป็นประจำและห้องใกล้กับสถานที่เกือบเต็มหรือโรงภาพยนตร์บางแห่งเต็มตลอดเนื่องจากระดับราคาไม่สูงและสภาพแวดล้อมไม่แออัดน้ำ ไม่ท่วมมีรูปแบบใหม่และทันสมัย มีคีย์การ์ดสำหรับผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความปลอดภัย

กลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมาย

 • ความโดดเด่นในการสร้างความสูงความสะอาดความสะดวกในการขนส่งความสงบและความปลอดภัยในราคาใกล้เคียง
 • ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 12 เดือนแบ่งออกเป็น 20 งวด
 • รายได้ค่าเช่าและบริการโดยประมาณไม่น้อยกว่า  180,000 บาทต่อเดือน
 • อัตราการเข้าพัก 85%ไม่น้อยกว่า  212,500 บาทต่อเดือน, 100% ของอัตราการเข้าพัก
 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณประมาณ  12,600 บาทต่อเดือน
 • ผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 9.68% ในช่วงระยะเวลา 10 ปีเริ่มต้นจากการก่อสร้างจนถึงรายได้วิเคราะห์ความสามารถในการผ่อนชำระเป็นระยะเวลา 14 ปี 4 เดือน
 • รวมถึงระยะเวลานับตั้งแต่การก่อสร้างอัตราคิดลด 7.25% ต่อปีชำระคืนเงินต้นจำนวน 20 ล้านบาท
 • ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 10% ในปีที่ 10  ผลตอบแทน 10% ของสินทรัพย์ในปีที่ 10
 • อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย 93% ของรายได้ค่าเช่า  อัตราส่วนหนี้สิน 0.604 ของสินทรัพย์รวมปีที่รายได้ค่าเช่าได้รับครั้งแรก
 • อัตราส่วน D / E 1.5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นในปีที่รายได้ค่าเช่าเริ่มลดลงทุกปีและในปีที่ 9 อัตราส่วน D / E เท่ากับ 0.1
 • ระยะเวลาคืนทุนคือ 13 ปี 4 เดือนจากจุดเริ่มต้นของรายได้ค่าเช่าระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดที่มีระยะเวลาคืนทุนคือ 14 ปี 4 เดือน
 • การสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงิน Egg gather จำนวน 20.0 ล้านบาทราคาที่ดิน 1,500,000 บาทคิดเป็น 50% ของต้นทุนการลงทุน
 • ค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ 11,620,000 บาท  70% ของการลงทุนในการก่อสร้างและอุปกรณ์
 • มูลค่ารวม 20,000,000 บาทคิดเป็น 100% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด

เงื่อนไขการชำระคืน

 1. ระยะเวลาเงินกู้ 13 ปี
 2.  ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างคือ 12 เดือน
 3. อัตราดอกเบี้ย 1-18 เดือนอัตราดอกเบี้ย MLR-2% ต่อปี
 4. อัตราดอกเบี้ยสำหรับเดือนที่ 19 – 120 อัตราดอกเบี้ย MLR -1% ต่อปี
 5. ผ่อนชำระในเดือนที่ 1-12 ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยเต็มจำนวน
 6. ผ่อนชำระรายเดือน 13-24 งวดเดือนละ 140,000 บาท
 7. ผ่อนชำระเป็นรายเดือน 25-60 งวด ๆ ละ 160,000 บาท
 8. ค่างวดรายเดือน 61-120 งวดรายเดือน 170,000 บาท


แนวคิดของการดำเนินงานห้องเช่าหรืออพาร์ทเม้นท์

อาชีพเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับค่าตอบแทนสำหรับการใช้ชีวิตดูแลตัวเองและครอบครัวของคุณ แต่ถ้าที่อยู่อาศัยหลักอยู่ไกลจากสถานที่ทำงานห้องพักให้เช่าหรืออพาร์ทเมนท์นั้นถือว่าเป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการพักเพื่อเดินทางในเวลาทำงาน ร่างกายพักผ่อนอย่างเพียงพอกับเวลาที่มี ดังนั้นจากการศึกษาธุรกิจประเภทนี้มานานกว่า 10 ปีผู้จัดการโครงการได้วางแผนและวิเคราะห์แล้วว่าที่ตั้งของโครงการนี้เป็นทำเลที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในห้องเช่าหรืออพาร์ทเมนท์ที่ได้รับ ผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินและความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เจ้าของโครงการคือ คุณทนาพร อายุ 41 ปี ประสงค์จะลงทุนในที่ดินที่เป็นของผู้ประกาศขายผ่านนายหน้าที่ดินจังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์ของธุรกิจ

เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยเงียบสงบสะอาดง่ายต่อการเดินทางและปลอดภัย ดังนั้นจึงเหมาะที่จะลงทุนและเป็นการลงทุนที่ไม่มีมูลค่าทรัพย์สินที่สูญเสียไปกับค่าใช้จ่ายในการบริหารเช่นธุรกิจประเภทอื่น มูลค่าทรัพย์สินยังคงอยู่ในรูปของที่ดิน และการก่อสร้างอาคารความเสี่ยงการลงทุนจึงไม่หายไปไหนเหมือนธุรกิจอื่น
การดำเนินธุรกิจนี้กระทำในรูปแบบของบุคคล ใช้การลงทุนภาคเอกชน

โครงสร้างการจัดการ

หากมีการจัดโครงสร้างการจัดการและงบลงทุนจากนักลงทุน Egg gather จะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

ภาพรวมธุรกิจ

 • โครงการลงทุนในโครงการนี้เป็นโครงการขนาด 66 ห้องซึ่งมีความหลากหลายเพียงพอที่จะเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม
 • ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้สถานี เวิกด์พ้อยช่อง 23
 • มีห้องพักมากกว่า 200 ห้อง
 • ดังนั้นจึงสะดวกในการเดินทาง เมื่อรวมกับโครงการโดยรวมแล้วถือว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการลงทุน
 • สถานที่ใกล้เคียงเช่นนิคมอุตสาหกรรมนวนครโรงงานกู๊ดเยียร์โรงงานมินิบาร์, โรงงานจิ๋ว, โรงกษาปณ์, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อลงกรณ์มหาวิทยาลัยห้างสรรพสินค้าโลตัสฟิวเจอร์พาร์ครังสิต(ห้างโรบินสันบิ๊กซี) ตลาดทำเนียบขาว, ตลาดรังสิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6 ซึ่งเป็นชุมชนทั้งหมด
 • ผู้ที่ต้องการอาศัยอยู่ในห้องเช่ามากเพราะเนื่องจากความสามารถค่าตอบแทนไม่สอดคล้องกับการลงทุนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์
 • สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมีความเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้จ่ายภาครัฐและการเติบโตของธุรกิจเริ่มชะลอตัวตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ GDP ของประเทศและมาตรการต่างๆ ประชาชนจะใช้สินเชื่อเพื่อลงทุนในที่อยู่อาศัยดังนั้นจึงมีมาตรการเข้มงวดมากและทำให้ยากขึ้น แม้ว่าระยะเวลาการกู้ยืมจะมากกว่า 30 ปี
 • ดังนั้นห้องพักโรงแรมให้เช่าหรืออพาร์ทเมนท์ยังคงเป็นที่ต้องการในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

วิเคราะห์ SWOT

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
1. การจัดการความคล่องตัวสูงในการจัดการ
2. ผลิตภัณฑ์ – ห้องบริการใหม่และสูงกว่าอาคารใกล้เคียง
3. ทำเลที่ตั้งสะดวกใกล้การคมนาคมสะดวกใกล้แหล่งชุมชนนิคมอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้า

จุดอ่อน
1. ราคาที่พักสูงกว่าคู่แข่งรายอื่น อาจเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจ
2. ที่จอดรถมีจำนวน จำกัด ผู้ที่มีรถยนต์ต้องจองล่วงหน้า หรือต้องเช่าที่จอดรถในบริเวณใกล้เคียง
3. ระบบบัญชีและการเงินนั้นง่ายทำให้การประมวลผลไม่ดี
4. เพียงพอในการตัดสินใจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้ทันเวลา

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
โอโอกาส
1. พื้นที่ในซอยลงทุนไปแล้วอย่างเพียงพอในโครงการที่เป็นของญาติ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุในพื้นที่ที่ไม่ต้องการขายและเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ยังมีคนสนใจสอบถามที่พักเป็นประจำนอกจากนี้โครงการลงทุนในโครงการนี้มีไม่เกินความต้องการจึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุน

อุปสรรค
1. เมื่ออัตราการว่างงานของประเทศเพิ่มขึ้นมันเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะหันหลังกลับไปประกอบอาชีพหัตถกรรมเพื่อหาเลี้ยงชีพในบ้านเกิดของพวกเขา
2. สถานการณ์ทางการเมืองและการบริหารของประเทศนั้นไม่มั่นคงเพียงพอโอกาสที่เศรษฐกิจของประเทศจะชะลอตัวลงจะอยู่ในระดับสูง
การวิเคราะห์การตลาดการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่ง

จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายเป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพราะทุกปีที่อยู่หน้าน้ำท่วมฝั่งตรงข้ามของทำเนียบขาวมีน้ำท่วมบ่อยครั้ง ดังนั้นผู้เช่าส่วนใหญ่จึงพยายามหาที่พักที่ไม่ท่วม ซึ่งอยู่บริเวร ถนนเลียบคลองเปรมประชากร

วัตถุประสงค์และเป้าหมายทางการตลาด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและได้รับผลตอบแทนเป็นประจำ รวมถึงเงินที่ลงทุนจะไม่สูญหายไปกับค่าใช้จ่าย แต่ยังอยู่ในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ ตลาดเป้าหมายตั้งเป้าหมายที่คนงานด้วยเงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไปและนักเรียนที่พ่อแม่ห่วงใย กลุ่มนี้มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายและจะสามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น


 


กลยุทธ์ 4P

 • ราคาระดับราคาห้องพักที่ระบุประกอบด้วยราคาห้องพักปกติ 2,500 บาทต่อเดือน
 • อัตราค่าเช่าห้องแอร์ 3,000 – 3,200 บาทต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับชั้น)
 • ห้องชุดให้เช่าอัตรา 6,000 บาทต่อเดือนเมื่อเทียบกับอาคารใกล้เคียงอาจสูงขึ้นเล็กน้อย แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่นลิฟท์ความสะอาดและความแปลกใหม
 • ปากซอยพื้นที่โครงการ 89 ตารางวาตั้งอยู่ในซอยคลองหลวง 18 ถนนพหลโยธินกม. 35 กรุงเทพฯขาเข้า
 • ตรงข้ามหมู่บ้านทำเนียบขาวจัดเป็นชุมชนปลอดภัยที่มีสถานที่ใกล้เคียงเช่นนิคมอุตสาหกรรมนวนครโรงงานกู๊ดเยียร์โรงงานหมีเล็กโรงงาน Teyinโรงกษาปณ์มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กรโลตัสห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต(ห้างโรบินสันบิ๊กซี) ตลาดทำเนียบขาว, ตลาดรังสิต, วิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง 6
 • สินค้ามีห้องพัก 3 ประเภทคือห้องธรรมดาห้องปรับอากาศและห้องสวีทมีที่จอดรถและลิฟต์ให้บริการ
 • นโยบายการส่งเสริมการขายคือมีที่ออกกำลังกายทุกวัยและรับดูแลผู้สูงวัย

โครงสร้างและราคา

ใช้หลักการของการจัดการแบบเจ้าของคนเดียวไม่มีงานบริหารดังนั้นค่าใช้จ่ายโดยประมาณที่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความปลอดภัยค่าสาธารณูปโภคค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้ทำการประมาณการในแผนทางการเงินแทนงบประมาณไม่เกิน 12,600 บาทต่อ เดือนไม่รวมดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อ

คู่แข่ง

โครงการในกลุ่มครอบครัวของเจ้าของโครงการและโครงการใกล้เคียง
1. ชื่อโครงการ: Malai Place Project * A *
ที่ตั้งของซอยคลองหลวง 18 (จากปากซอย 30 เมตร)
ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 64 ชั้น
อัตราค่าเช่า 2,000 – 2,500 บาท
อัตราการเข้าพัก 100%
ที่มา: พลตำรวจโทสันชัยปัญญานัมเบอร์โทรติดต่อ 0-2516-1935

2. ชื่อโครงการ Project Sin * * B *
ที่ตั้งของซอยคลองหลวง 18 (จากปากซอย 250 เมตร)
ตัวอาคารประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 5 ชั้น 62 ชั้น
อัตราค่าเช่า 2,000 – 2,100 บาท
อัตราการเข้าพัก 100%
ที่มา: Benja Fungsakun เบอร์ติดต่อ 0-2516-1788

3. ชื่อโครงการ: โครงการบ้านขุน * C *
ที่ตั้งของซอยคลองหลวง 18 (จากปากซอย 200 เมตร)
อาคารประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้นจำนวน 56 อาคาร
อัตราค่าเช่า 2,000 – 2,100 บาท
อัตราการเข้าพัก 100%
ที่มา: คุณพนมกัลปพฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์ 0-2901-2012

4. ชื่อโครงการ: Marina Project * D *
ที่ตั้งของซอยคลองหลวง 18 (จากปากซอย 220 เมตร)
อาคารประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้นจำนวน 56 อาคาร
อัตราค่าเช่า 2,000 – 2,100 บาท
ที่มา: คุณใจใจสวัสดีหมายเลขติดต่อ 0-2516-3906

5. ชื่อโครงการ Wannita โครงการ * E *
ที่ตั้งของซอยคลองหลวง 18 (จากปากซอย 120 เมตร)
อาคารประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้นจำนวน 56 อาคาร
อัตราค่าเช่า 1,800 – 2,000 บาท
ที่มา: คุณใจใจสวัสดีหมายเลขติดต่อ 0-2516-3906

การดำเนินการ

แผนปฏิบัติการ
1. ระยะเวลาการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร
2. เริ่มการทำงาน
3. การบำรุงรักษา
4. ชำระหนี้สถาบันการเงินทั้งหมด
5. ค่าตอบแทนสะสม

แผนเงิน

แหล่งที่มาและการใช้เงินทุนและแหล่งรายได้  จากเงินกู้สถาบันการเงิน  Egg gather 20,000,000 บาท

งบประมาณการเงินจุดคุ้มทุนและการคาดการณ์ประสิทธิภาพทางธุรกิจมีเอกสารแนบ
จากเอกสารแนบดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1.งบประมาณรายได้
โครงการจะเริ่มเข้าสู่รายได้ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไปโดยสมมติว่ารายได้ปีที่ 2 ในอัตรา 75% ของประมาณการรายได้ค่าเช่าทั้งหมด และจากปีที่ 3 ถึงปีที่ 5 เป็นต้นไปตั้งสมมติฐานว่าอัตราการเช่า 85% ของประมาณการรายได้ค่าเช่าทั้งหมดและในปีที่ 6 อัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 5% จากประมาณการรายได้ค่าเช่าเดิมและยังถือว่าอัตราการเช่า 85% เดิมซึ่งสามารถ สรุปได้ดังนี้

ปีที่ 1 ระหว่างการก่อสร้าง
ปีที่ 2 เริ่มให้เช่าพื้นที่ในอัตรา 75% หรือเทียบเท่ากับรายได้ค่าเช่าปีที่ 2 จำนวน 1,912,500 บาท
ปีที่ 3 อัตราการเช่าพื้นที่ 85% คิดเป็นรายได้ค่าเช่าปีที่ 3 เท่ากับ 2,167,500 บาท
ปีที่ 4 อัตราการเช่าพื้นที่ 85% คิดเป็นรายได้ค่าเช่าปีที่ 4 เท่ากับ 2,167,500 บาท
ปีที่ 5 อัตราการเช่าพื้นที่ 85% คิดเป็นรายได้ค่าเช่าปีที่ 5 เท่ากับ 2,167,500 บาท
ปีที่ 6 อัตราการเข้าพัก 85% โดยมีอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้น 5% เทียบเท่ากับรายได้ค่าเช่าปีที่ 6 2,275,875 บาท
ปีที่ 7 – ปีที่ 15 อัตราการเข้าพักที่ 85% คิดเป็นรายได้ค่าเช่าในแต่ละปีเท่ากับ 2,275,875 บาท

2.งบประมาณสำหรับการลงทุนในที่ดินและการก่อสร้าง
ราคาที่ดินเจ้าของโครงการลงทุนซื้อที่ดิน 2,000,000 บาทไม่รวมค่าโอน โดยขอให้สนับสนุน 50% ของราคาที่ดินเพื่อสำรองค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างซึ่งจะต้องจ่ายก่อนที่จะถอนงาน
ข ค่าก่อสร้างและส่วนควบทั้งหมดผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 16,600,000 บาท โครงการจะสนับสนุน 70% ของงบประมาณนี้ จะใช้เวลาประมาณ 10-12 เดือน
ค. การถอนตัวจากงานกำหนดตารางการทำงานทุก 2 สัปดาห์ แนบรายละเอียดระยะเวลาการทำงานตามสัญญาก่อสร้าง
d ในระหว่างกระบวนการจ่ายดอกเบี้ยตามคำขอกู้สมมติว่าดอกเบี้ยในระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 6.25% หรือ MLR – 2% ต่อปี

3. งบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าแม่บ้านและค่ารักษาความปลอดภัยคงที่ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนเพราะมีคนที่จ้างพื้นที่สามารถควบคุมงบประมาณด้านนี้หรือหากต้องการปรับค่าจ้างก็สามารถปรับได้ถึง 5% ของฐานค่าจ้างเดิมซึ่งมี ถูกสงวนไว้สำหรับการเพิ่มในนี้แล้ว
ข ค่าสาธารณูปโภคจะคงที่ตลอดประมาณ 700 บาทต่อเดือน (ค่าน้ำค่าไฟบริเวณส่วนหน้าของอาคาร) ราคาเฉลี่ยระหว่างชั้นจะรวมอยู่ในแต่ละห้อง
ค. ค่าโทรศัพท์มีไว้สำหรับรับสายและโทรฉุกเฉินคงที่ประมาณ 300 บาทต่อเดือน
d ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดจำนวน 1,600 บาทต่อเดือนคงที่ตลอดค่าเผื่อค่าใช้จ่ายที่ต้องพิมพ์ลงบนใบเสร็จรับเงินค่าเช่าค่าหมึกพิมพ์ค่ากระดาษค่าอุปกรณ์ทำความสะอาดอาคาร
อี ค่าบำรุงรักษาค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคาร 1,000 บาทต่อเดือน

สรุปงบประมาณดำเนินงานโดยประมาณ
ปีที่ 1 เดือนที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 12,600 บาทก่อนเปิดดำเนินการ
ปีที่ 2 – ปีที่ 10 รวมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประมาณ 151,200 บาทต่อปี

4. งบประมาณกำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนจ่ายดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ – 12,600 บาท
ข กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 2 เท่ากับ 1,761,300 บาท
ค. กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับปีที่ 3 – 5 เท่ากับ 2,016,300 บาทต่อปี
d กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย 6-15 ปีเท่ากับ 2,124,675 บาทต่อปี

5. ดอกเบี้ยจ่ายก่อนเปิดดำเนินการ
อัตราดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง MLR-2% ต่อปีชำระดอกเบี้ยเต็มจำนวน
ข ดอกเบี้ยจ่ายก่อนเปิดดำเนินการการหักบัญชีถือเป็นเงินลงทุนไม่สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้เนื่องจากสินทรัพย์ไม่สามารถสร้างรายได้เพื่อการลงทุน
ค. ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับ 1-12 เดือนประมาณ 406,590.75 บาท
d จะต้องรวมอยู่ในต้นทุนของสินทรัพย์

6. ดอกเบี้ยจ่ายหลังจากการดำเนินการ
อัตราดอกเบี้ย MLR-2% ต่อปีในช่วง 1-18 เดือน
ข เดือนที่ 13 – 18 อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปีดอกเบี้ย 391,743.81 บาท
ค. อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปีในช่วงเวลา 19-120 ปี

ผ่อนรายเดือนผ่อนชำระเดือนละ 125,000 บาท

7. งบประมาณกำไรสะสม
กำไรสะสมต้นปีของปีแรกเท่ากับ 0 บาท กำไรสุทธิสำหรับปีแรกอยู่ที่ -12,600 บาท กำไรสะสม ณ สิ้นปีแรกคือ
เท่ากับ -12,600 บาท
ข กำไรสะสมต้นปีที่ 2 คือ -12,600 บาท กำไรสุทธิปีที่ 2 เท่ากับ 937,909.21 บาท กำไรสะสมที่สอง ณ สิ้นปีคือ 925,309.21 บาท
ค. กำไรสะสมต้นปีที่ 3 เท่ากับ 925,309.21 บาท จ้ะที่ 3

รายละเอียดโครงการ

 1. เจ้าของโครงการชื่อ คุณทนพร
 2. ที่ตั้งโครงการถนนเลียบคลองเปรมประชากร จังหวัดปทุมธานี
 3. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารอพาร์ตเมนต์สูง 7 ชั้นซึ่งให้บริการที่พักอาศัย ชั้น 8 เป็นชั้นดาดฟ้า
 4. พื้นที่โครงการ 89 ตารางวา (กว้าง 16 เมตรและลึก 22 เมตร)
 5. พื้นที่ทั้งหมดของโครงการประมาณ 13.50 * 18.00 * 8 = 1,944 ตารางเมตร
 6. งบประมาณลงทุนสำหรับโครงการ 20,000,000 บาทประกอบด้วย
 7. ที่ดิน 2.00 ล้านบาทและ 17.00 ล้านบาทสำหรับอุปกรณ์ก่อสร้างรวม, 0.40 ล้านบาทสำหรับธรรมเนียมรัฐบาลและสถาบันการเงิน,
 8. ห้องเซอร์วิส 66 ห้อง
 9. แผนผัง: ห้องชุดพักอาศัยขนาดปกติ 40 ห้อง, ห้องมาตรฐานขนาด 19 ห้อง (ปรับอากาศ), ห้องชุด 7 ห้องบริการลิฟต์
 10. ระดับการกำหนดราคาเช่าและบริการห้องธรรมดาราคาเช่า 2,500 บาทต่อเดือน
 11. ห้องพักปรับอากาศ (แอร์) ค่าเช่า 3,000 – 3,200 บาทต่อเดือน
 12. ห้องชุดให้เช่าอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน
 13. เงื่อนไขการเช่าสำหรับการเช่า 2 เดือนจ่ายล่วงหน้า 1 เดือน
 14. ต้องอยู่อย่างน้อย 6 เดือนจึงจะได้รับเงินคืน
 15. หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามที่ระบุในสัญญา
Translate »