รัยซื้อเครื่องใชไฟฟ้า ของเก่า

รับซื้อเคารื่องใช้ไฟฟ้า ของเก่า

กิติพรรณ์ Investment July 2, 2020 at 11:42 pm
70 Yasuda Credits
Pledged of 616 Yasuda Credits goal
1
Backers
  • Description
  • Backers

โครงการรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าของเก่า

ชื่อนายกิติพรรณ์เทียนดีอายุ 26 ปีจังหวัดเชียงราย

สวัสดีครับ EGG  GATHER  ผมได้เช้าไปดูเว็บไซต์ของคุณ ผมเห็นว่าโครงการนี้จะช่วยระดมทุนและสนับสนุนในการหาผู้ลงทุน เพื่อช่วยในการทำโครงการต่างๆผมจึงมีโครงการ รับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เมื่อก่อนที่จะมีเชื้อไวรัส โควิด-19 ผมได้ทำธุระกิจรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าในการเลี้ยงชีพและครอบครัว พอมีไวรัส โควิด-19 ระบาด ธุระกิจของผมก็ต้องปิดตัวลง ทำให้ขายของเก่าไม่ได้ และรับซื้อไม่ได้ และไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ที่ต้องเก็บของเก่าเพื่อรอขาย ผมจึงขอความกรุณา ทางโครงการ                   EGG GATHER ช่วยสนับสนุนเงินทุนหรือผู้ที่จะสนใจร่วมลงทุนกับผม ในการทำธุรกิจรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผมก็ยินดีครับ

–  ผมต้องการเงินทุนประมาณ 20,000 บาท

–  ค่าเช่าที่เก็บเครื่องไฟฟ้าเก่าเพื่อรอคัดแยกขาย เดือนละ7,000 บาท

–  ค่าใช้จ่ายรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าประมาณ 5,000 บาท ต่อวัน

–  กำไรประมาณ 30,000 บาทต่อเดือน

ผมหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องและช่ววที่เหลือจากโครงการ EGG GATHER และได้รับความกรุณาจากท่านที่สนใจจะร่วมลงทุนในโอกาสต่อไปนะครับ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเบอร์ติดต่อ 098-6198915

Translate »