ขายที่ดินติดชายทะเล จำนวน 2ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Beachfront land for sale, 2 rai in Prachuap Khiri Khan province

ขายที่ดินติดชายทะเล จำนวน 2ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเอกสารสิทธิ์ Land for sale near the beach, 2 rai with rights documents

keng Investment August 6, 2020 at 5:17 pm
0 Yasuda Credit
Pledged of 492,308 Yasuda Credits goal
0
Backers
  • Description
  • Backers

ขายที่ดินติดชายทะเล จำนวน 2ไร่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Land for sale on the beach, 2 rai, Prachuap Khiri Khan Province

พร้อมเอกสารสิทธิ์ โฉนดที่ดิน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

With the title deed document and the ownership transfer of land

รูปภาพพื้นที่จริงที่จะขายจำนวน 2ไร่ เป็นพื้นที่ด้านนอกและด้านในชายฝั่ง

Picture of actual land for sale, 2 rai of land outside and inside the coast.

(พื้้นที่บริเวณที่ดินด้านใน)

(บริเวณชายฝั่งติดกับที่ดิน)

ราคาขายที่ดิน  1ไร่ = 8 ล้านบาท  x 2 ไร่ = 16,000,000 บาท

–  มีโฉนดที่ดิน

–  เงินค่าโอนที่ดิน ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันเองในการจ่ายเงิน

เมืองประจวบคีรีขันธ์ เดิมชื่อ เมืองนารัง เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ ๒ เมืองนารัง ได้ถูกทิ้งร้างจนถึงรัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้สร้างเมืองใหม่ที่คลองบางนางรม แล้วย้ายที่ตั้งของเมืองไปตั้งที่เมืองกุย ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้เปลี่ยนชื่อเมืองกุย เป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์ แต่ตัวศาลาที่ว่าการเมืองยังคงตั้งอยู่ที่อําเภอกุยบุรี ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้รวมเมืองปราณบุรีเมืองประจวบ และเมืองกําเนิดนพคุณเข้าเป็น เมืองเดียวกัน พระราชทานนามเมืองว่า เมืองปราณบุรีตั้งที่ว่าการอยู่ที่อ่าวเกาะหลักส่วนเมือง ปราณบุรีเดิมให้คงเรียกว่าเมือปราณมีฐานะเป็นอําเภอในสมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงเห็นว่าชาวบ้าน ยังคงเรียก เมืองปราณ สับสนกับชื่อ เมืองปราณบุรี ซึ่งทางราชการย้ายมาตั้งที่เมืองเกาะหลัก จึงทรงโปรดเกล้าให้เปลี่ยนชื่อเมืองปราณบุรีเป็นเมืองประจวบคีรีขันธ์จนถึงปัจจุบัน

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่ แคบที่สุดของประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จากอ่าว ไทยถึงเขตแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศเมียนมาร์

1. สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถานีรถไฟที่สวยที่สุดในประเทศไทย มีพลับพลาพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เป็น  พลับพลาจตุรมุขสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเอกลักษณ์ของสถานีรถไฟแห่งนี้

2. ตลาดโต้รุ่งหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งรวมของอาหาร สินค้าที่ระลึก/ของฝาก ฯลฯ ยามค่ำคืนของหัวหิน พลาดไม่ได้ที่จะต้องมาเวะเวียนที่นี่

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

3. อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และเพื่อเป็นการเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณสมเด็จพระมหากษัตริย์แห่งสยาม 7 พระองค์

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

4. ตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อยู่บริเวณตลาดเก่าปราณบุรีที่ชาวบ้านยังคงรักษาความเป็นตลาดเก่าแก่มากว่า 200 ปี เอาไว้ ในอดีตบริเวณที่แห่งนี้เป็นแหล่งชุมชน การค้าขายที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก

5. ถ้ำพระยานคร (อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อุทยานแห่งชาติประเภทชายทะเลแห่งแรกของประเทศไทย เป็นที่ตั้งของ “พระที่นั่งคหาคฤหาสน์” เป็นพลับพลาแบบจัตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

6. กิจกรรมชมสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรมชมสัตว์ป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผจญภัยในป่ากุยบุรี ชมฝูงช้างป่า กระทิง วัวแดง และสัตว์ป่านานาชนิด

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

7. กิจกรรมพิชิตเขาล้อมหมวก ณ เขาล้อมหมวก กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 902 ฟุต ท้าให้ผู้กล้าทั้งหลายได้ปีนระดับพิชิตความสูง นอกจากนี้ สามารถมองเห็นเขาช่องกระจก และอ่าวน้อย อ่าวมะนาว และอ่าวประจวบฯ
*เปิดให้ร่วมกิจกรรมเฉพาะวันนักขัตฤกษ์*

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

8. วัดอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

เป็นวัดที่มีพระอุโบสถเป็นไม้สักทองทั้งหลังมีการแกะสลักลวดลายอย่างปราณีตภายในพระอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้สักการะ และไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ คือการสักการะพระพุทธไสยาสน์ ในถ้ำพระนอน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

9. เขาช่องกระจก อำเภอ.เมืองประจวบคีรีขันธ์

ภูเขาขนาดเล็ก เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ในมุมสูงของตัวเมือง ประจวบฯ และเป็นที่ตั้งของวัดเขาช่องกระจกซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง และพระบรมสารีริกธาตุ

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

10. ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น เกาะจาน (อุทยานแห่งชาติหาดวนกร) อำเภอทับสะแก  

เกาะจาน เป็นเกาะพื้นที่สัมปทานรังนก อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติหาดนวกร ลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็ก มีหุบเขาห้อมล้อม เต็มไปด้วยป่าไม้พืชพรรณอุดมสมบูรณ์ มีหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวออกไปไกลเกือบ 100 เมตร และบริเวณท้ายเกาะมีแนวปะการังกระจายอยู่ *ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

10 เท่...น่าเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ ราค่าเช่าที่ดินติดชายทะเลจำนวน 2ไร่ สามารถปรับราคา ขึ้นและลง ตามความพึ่งพ่อใจระหว่าง  ผู้ที่จะซื้อ และ ผู้ที่จะขาย

ช่องทางการติดต่อและให้คำปรึกษา EGG GATHERพร้อมเป็นสื่อกลางในการลงทุนและระดมทุนการทำธุระกิจทุกระดับชั้น อย่างไร้พรมแดน

เราหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจและความสนใจจากลูกค้าของเรา เราสัญญาว่าจะทำธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าสนใจลงทุนในโครงการนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 094-945-6423 / 095-475-6166

Note: The rent of 2 rai of land on the beach can adjust the price up and down according to the dependence between the buyer and the seller.

Contact and advice channel EGG GATHER is ready to serve as a medium for investment and fund raising for all levels of business. Without borders

We hope to win our customers’ trust and interest. We promise to do business honestly and develop our business continuously.

Customers interested in investing in this project For more information, call 094-945-6423 / 095-475-6166.

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

wutichaiwwu@gmail.com

https://us04web.zoom.us/j/2111783958?pwd=YlkzOFJyWDZPeUs3ZVF2SGxkcHNZUT09

Translate »