ขายข้าวราดแกง

ขายข้าว ราดแกง

สิริอร Food July 3, 2020 at 2:58 pm
924 Yasuda Credits
Pledged of 924 Yasuda Credits goal
1
Backers
  • Description
  • Backers

ขายข้าวราดแกง

สวัสดีคะไข่รวบรวม

ชื่อนางสาวสิริอรเพชรทองอายุ 32 ปี อาศัยอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ

ดิฉันต้องการหาเงินทุนประมาณ 30,000 บาทนำไปค้าขายทำอาชีพขายข้าวราดแกงคะ

1.ซื้ออุปกรณ์ต่างๆในการประกอบอาหาร ข้าวราดแกงประมาณ 15,000บาท คะ

2.ค่าเช่าพื้นที่6,000บาท ต่อ เดือน คะ

3.ส่วนเงินที่เหลือ9,000บาท ใช้หมุนเวียนซื้อของสดต่างๆมาประกอบอาหารขาย

สถานที่ขายข้าวราดแกง  อำเภอพระประแดง คะ บริเวณตลาดพระประแดง

Translate »