EGG Gather Crowdfunding press release V2 2020.06.8

Crowdfunding คือ การระดมทุนจากฝูงชนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม โครงการ หรือธุรกิจ ผ่านเว็บไซต์กลาง หรือที่เรียกว่า Platform

EggGather.com คือระบบฐานให้บริการ( Platform)ที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาการลงทุนและให้โอกาสในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกข้ามพรมแดนในฐานะสื่อประชาสัมพันธ์การลงทุนระดับโลก

จุดประสงค์ของ EggGather.com คือ รวบรวมผู้คนที่ต้องการเริ่มธุรกิจใหม่ และผู้ที่ต้องการลงทุน เราเป็นเสมือนศูนย์กลาง เป็นตัวเชื่อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ หากคุณมีไอเดีย แต่ไม่มีทุน เราพร้อมจะเป็นสื่อกลางให้ เราพร้อมจะนำเสนอให้กับผู้คนมากมายที่มีความพร้อมทางด้านการเงินและอยากจะร่วมลงทุน

EGG GATHER.com ธุรกิจของเราคือบริการจับคู่ทางการเงินและธุรกิจในตลาดโลก เรามีธุรกิจใหม่ๆ เช่นการก่อตั้งระบบคลาวด์ สื่อการลงทุนระดับโลก การประชาสัมพันธ์บริการจับคู่ทางธุรกิจ การชำระเงิน blockchain และการโอนเงินแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ คาดว่าจะเป็นโอกาสในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

วิธีการใหม่ในการส่งเสริมการลงทุนในระบบเศรษฐกิจที่มูลค่าของสินทรัพย์ในตลาด เช่น ที่ดิน อาคาร โรงงานบริการ และสินค้าลดลงโดยการใช้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมใหม่ สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการที่เชื่อมต่อออนไลน์

ขณะนี้เรารวบรวมคนที่ร่ำรวยในเอเชียเป็นหลัก ในตลาดอาเซียน และเรากำลังขยายธุรกิจของเราโดยเชื่อมโยงกับสถาบันการเงิน และภายในปีนี้เราจะเริ่มให้บริการในญี่ปุ่น

ภายใน 3 ปีเราจะเติบโตและพัฒนาขึ้นเป็น 400,000 โครงการ เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจระหว่างเจ้าของธุรกิจและนักลงทุนที่ดีที่สุดในโลก
เราจะเผยแพร่รูปแบบธุรกิจ “การลงทุน blockchain” ซึ่งได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนที่ทุกคนสามารถใช้ได้

หากต้องการจะดูหนังหรือฟังเพลงผู้คนจะนึกถึง YouTube แต่ถ้าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้คนจะนึกถึง EggGather.com เมื่อต้องการระดมทุน เราคือสื่อกลางที่รวบรวมธุรกิจและนักลงทุน นอกจากนี้เราจะสร้างกองทุนรวมการลงทุนสำหรับ Egg Gather และแสวงหานักลงทุนสำหรับการขยายทุนเพิ่มเติม

Contact Address
Y.T Crypto Management (Thailand) Co., Ltd.
173 Asia Centre Building, 27th Floor Wework 27-111 , South Sathorn Rd.
Thungmahamek Sathorn Bangkok 10120 Thailand


CrowdfundingPressreleaseV2

Translate »